MAIN Energie Vriend van Uw Slager!


Onlangs was William van der Leeden van MAIN Energie op bezoek op het kantoor van Uw Slager in Heerenveen. Dit om samen met Albert-Peter Veldkamp de samenwerking tussen Uw Slager en MAIN Energie te beklinken.

Accountmanager William van der Leeden benadrukt dat MAIN Energie als zakelijke energieleverancier een grote toegevoegde waarde heeft voor de leden van Uw Slager. "Vanzelfsprekend bieden wij de Uw Slager-leden een scherp collectief energietarief. Maar daarnaast profiteren de leden van onze kennis van de branche, persoonlijke service én innovatieve producten. Intussen zijn een aantal Uw Slagers klant geworden van MAIN Energie, waardoor zij meer inzicht en grip krijgen op hun energieverbruik en dus op onnodige energiekosten gaan besparen. Daarnaast spreken de vaste prijsafspraken hen erg aan. Hierdoor behoren wisselende termijnbedragen definitief tot het verleden!”

Ook de kennis van de Wet milieubeheer speelde voor Uw Slager een rol om klant te worden van MAIN Energie. William van der Leeden vervolgt: “Bedrijven met een verbruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas per jaar moeten namelijk voldoen aan de zogenaamde informatieplicht. Deze bedrijven moeten van overheidswege bepaalde energiebesparende maatregelen treffen. Nagenoeg elke Uw Slager heeft hiermee te maken. Samen met uw persoonlijke accountmanager bekijkt u welke energiebesparende maatregelen voor u noodzakelijk zijn met het oog op de informatieplicht.”

Albert-Peter Veldkamp geeft aan dat hij een goed gevoel heeft bij het feit dat MAIN Energie vriend van Uw Slager is geworden. “Met name omdat MAIN Energie samen mét ondernemers naar de voor hen beste energieoplossingen zoekt. Persoonlijk contact, samenwerken en kennis delen zijn USP’s die naadloos aansluiten bij de kernwaarden van de Uw Slagersformule.”

Wit u weten wat MAIN Energie voor u als slager kan betekenen?
Neem dan contact op met William van der Leeden op 06-2733 5401 of w.vanderleeden@mainenergie.nl

    

     

Wij draaien op Midmid